Kontaktlös betalning nu möjligt i betalterminaler från Verifone

3 min läsning
2017-10-20 09:42

Samtliga betalterminaler från Verifone, som vi på Origum Distribution har levererat, har varit förberedda för kontaktlösa betalningar via NFC och att aktivera funktionen är enkelt.

NFC är en förkortning för Near Field Communication – eller "närfältskommunikation" som det kan kallas på svenska. Det är en överföringsmetod för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor.

Närfältskommunikation, från engelskans Near Field Communication (NFC)

Tekniken är numera flitigt använd i såväl betalkort som betalterminaler och i talspråk kallas det sättet att genomföra en transaktion på för att "blippa". Tekniken är inte bara använd i betalkort utan även vissa modeller av smarta mobiltelefoner och klockor, främst från Apple och Samsung. De flesta banker ger kontinuerligt ut nya betalkort, såväl kredit- som debetkort, och har du inte ett med NFC-symbolen på, har garanterat ditt nästa betalkort stöd för NFC.
 

Så fungerar kontaktlösa köp

"Snabbköp" med NFC-teknik bestäms inte bara av att betalterminalen kan genomföra transaktionen, utan även kortutgivarens regler och begränsningar. Dessa är ofta lagrade och krypterade i betalkortet. Från och med den 14 september 2019 reglerades nivåerna för kontaktlösa betalningar i och med att EU:s "tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering" trädde i kraft. Reglerna innebär bland annat att:

  • värdet på en enskild kontaktlös elektronisk transaktionen utan kod får vara högst 50 Euro
  • det sammanlagda värdet för en kontaktlös betalning utan PIN-kod får vara högst 150 Euro
  • det får ske högst 5 kontaktlösa köp utan kod i följd innan konsumenten på nytt måste bekräfta ett köp med sin PIN-kod

Reglerna innebär alltså att man som kund kan behöva slå in sin PIN-kod vid ett NFC-köp, vilket initialt infördes för att en bedragare aldrig skulle vara helt säker på att han/hon slapp slå PIN. I de flesta fall måste man även göra ett normalt köp med kortet och kompletterande inslagning av PIN – ett så kallat Chip-&-PIN-köp, vid ungefär var femte köp (men alltså beroende på reglerna ovan). Detta för att återigen bekräfta att man är rättmätig ägare till kortet och känner dess PIN-kod.

Jag svävar, som du märker, lite på de exakta reglerna här – för de flesta kortutgivare anger inte dessa kriterier exakt, just för att återigen försvåra bedrägerier och säkerställa en högre säkerhet även när betalning utan PIN-kod genomförs.
 

Kontaktlös betalning med Apple Pay

Om du har en iPhone från Apple kan du troligen använda Apple Pay. Trots att Apple Pay lanserades 2017, har samtliga banker ännu inte stöd för det. På Apples webbplats finns en lista på vilka banker som stödjer betalsättet. Finns det stöd, kan du i din iPhone lägga in ditt betalkort i Apples app "Wallet". Efter aktivering kan du därefter "blippa" ditt kort för snabb betalning av småbelopp. Har du dessutom aktiverat VISA och/eller MasterCard i din mobiltelefon, fungerar även Apple Pay och Samsung Pay i våra betalterminaler.

Betalterminal Yomani XRP och VX 680

Betalterminaler från Verifone klara för NFC-transaktioner

Dagens kanske godaste nyhet är ändå att ända sedan vi började leverera Verifones betalterminaler har dessa varit förberedda för NFC – och nu kan de enkelt och utan extra avgifter aktiveras för kontaktlösa betalningar. Det gäller båda betalterminalmodellerna som vi på Origum Distribution har levererat, nämligen:

Värt att notera är att våra betalterminaler inte har stöd för PIN-fria transaktioner med chip, d.v.s. när kortet läses i betalterminalens chipkortsläsar-slot. Här har branschen inte kommit fram till en enhetlig standard. Vi argumenterar för att högsta säkerheten bibehålls om alla chip-köp genomförs med PIN och att snabbtransaktioner bara får göras med NFC, vilket är något inte alla aktörer håller med om. Vi anser att det förfarandet i onödan försämrar säkerheten.
 

Så gör du för att aktivera funktionen

Kontakta oss genom att ringa eller mejla och berätta vilken eller vilka betalterminaler du vill aktivera NFC-funktionen på.

För att vi ska veta exakt vilken betalterminal det gäller ta reda på användarens organisationsnummer – och har denne flera betalterminaler och inte alla skall aktiveras, kika då på undersidan av betalterminalen där enhetens unika MAC-adress är utskriven. Nummerserien vi behöver består normalt av 12 st sammanskrivna siffror och/eller bokstäver, vilket kan se ut som i det illustrerade exemplet nedan:

000115J49K32

Skall samtliga betalterminaler på ett organisationsnummer aktiveras behöver vi INTE några MAC-adresser.

Läs även:

Har du frågor om kontaktlösa betalningar?

KONTAKT

Få notifieringar via mejl