Hållbar utveckling – en självklar del av vår vardag

Kvalitet slår alltid kvantitet och det är anledningen till varför vi – efter noggranna utvärderingar och tester – har valt att samarbeta med just de leverantörer vars produkter och tjänster vi idag erbjuder. Vi investerar i långsiktiga lösningar som skapar maximal affärsnytta – och har minimal miljö- eller hälsopåverkan.

Produkter som håller länge innebär en mindre belastning på vår miljö. För oss är det även viktigt att produkterna vi erbjuder är tillverkade på ett så miljövänligt sätt som möjligt, klarar av att användas ofta samt att de går att reparera i så hög grad som möjligt. Vi är därför extra stolta över att vi – till skillnad från många andra företag i våra branscher – erbjuder möjligheten att reparera trasiga produkter hos oss på vår kunniga serviceavdelning.

Vi har valt att samarbete med bara en begränsad mängd leverantörer, oftast en eller maximalt två per produkttyp, bland annat för att säkerställa en minimal och effektiv logistik. Vi väljer ytterst sällan att dropp-skeppa enskilda leveranser från våra leverantörer till enskilda kunder, utan alla varor körs hem med långsamma marktransporter, där vi delar på flakmeter som därmed alltid är fullt utnyttjade och vår hemtagning styrs mot att alltid vara fulla lastpallar. Vi säljer slutligen tillbehör och förbrukningsvaror som kan användas till flera olika produkttyper – så att man i så liten utsträckning som möjligt behöver köpa nya tillhör och förbrukningsvaror till uppdaterade hårdvarumodeller.

Detaljerna gör skillnad

Utöver vårt val av tillverkare, beställer vi alltid kaffe från leverantörer som garanterar att kaffet är krav- och rättvisemärkt. Vi har som policy att allt man kan ersätta med hållbara alternativ ska man försöka att göra det för, så snart som möjligt. I rum vi inte använder på kontoret är lamporna släckta. Skrivare, kaffebryggare och annan elektronisk utrustning låter vi vara släckta eller avstängda under natten. Flera anställda tar med sig egen lunch till kontoret och de som kan åka kommunalt till jobbet gör det. Det företag som hjälper oss att städa kontors- och lagerytor använder rengöringsprodukter som är Svanen-märkta. Vi har även valt att säga upp tidningar och nyhetsbrev i pappersform, då digitala alternativ är fullt tillräckliga.

Sammanfattat är vårt dagliga arbete en del av en väl genomtänkt strategi – som inte bara ger nöjda kunder – utan också minskar belastningen på miljön.

Shadow bar

Goda lokala och nationella miljösamarbeten

Både lager och företagslokaler är belägna i Arlandastad och där finns goda möjligheter för återvinning av olika material. Tack vare Stena Recycling, återvinner vi allt från kartonger, plastemballage och metaller till pappersprodukter och elektronikavfall. Dessutom hjälper samtliga anställda till med att återvinna aluminiumburkar, glas, plastförpackningar, plastflaskor, batterier, tidningar och wellpapp.

Vi är dessutom anslutna till Recipo, ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elutrustning och batterier med verksamhet i de nordiska länderna. Det så kallade WEEE-direktivet är ett regelverk för producentansvar på elutrustning som infördes av Europaparlamentet – och Sverige har implementerat WEEE-direktivet genom producentansvarsförordningen för elutrustning (SFS 2014:1075). Som anslutet företag till Recipo har våra kunder därför möjligheten – om de så önskar – att lämna såväl elektronikavfall som batterier till oss – varpå vi säkerställer att det tas om hand och återvinns på bästa sätt.

Stena Recycling

Stena Recycling

Recipo

Recipo
Shadow bar

Produkt- och tjänstutveckling med miljön i åtanke

Även om vi i rollen som distributör har valt att erbjuda produkter och tjänster från externa tillverkare, utvecklar vi sedan flera år även egna produkter under produktnamnet Green.
 

Kvittopapper tillverkat med 100 % grön el och helt utan fenoler

GreenReceipt är ett kvittopapper av högsta kvalitet, ansvarsfullt producerat i Sverige med 100 % grön sol-, vind- och vattenkraft – och helt utan miljöpåverkande restprodukter i tillverkningen. Kvittopappret är helt fritt från alla typer av fenoler och bisfenoler, inklusive det, sedan 2 januari 2020, av EU förbjudna bisfenol A. Premium-kvittopappret är dessutom arkivbeständigt mellan 10 och 25 år, beroende på sort.

På kvittopappret GreenReceipt Colour, vars baksida går att få i olika färger, är följande miljöbudskap tryckt:

green-greenreceipt-premium-colour-farger

 

Ett datacenter som genererar värme till Stockholmshushåll

GreenGate Online – vår egenutvecklade tjänst med kontrollenheter i molnet för kassalagskassor – driftas tryggt och säkert hos Bahnhof, i Pionens datacenter i ett bergrum under vår kungliga huvudstad. Eftersom datorservrar alstrar värme, utvecklade Bahnhof tidigt en lösning tillsammans med Fortum för att återanvända värmeenergin istället för att kyla bort den. Resultatet blev att servrarna idag levererar överskottsvärme via fjärrvärmenätet till drygt 1 000 bostäder i området.

Based in Sweden och Triple Green Data Center

Vårt miljöarbete i punktform

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav
  • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter, att i vår egen verksamhet, inte släppa ut några kemikalier alls
  • Vi har som ambition att löpande följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp
  • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre
  • Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna
  • Vi ställer rimliga och tydliga miljökrav på samarbetspartners och leverantörer
  • Vi väljer att genomföra möten via Skype/videokonferens där det är möjligt
  • Vi använder så få miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går
  • Vi strävar efter att alltid använda miljömärkta produkter i verksamheten
  • Vi återvinner och sopsorterar i så hög grad som möjligt – och tar alltid hand om miljöfarligt avfall
Shadow bar

Filmer och nyheter från vår blogg

Världens första återvinningsbara reklamfilm

The recycable advert – världens första återvinningsbara reklamfilm

VIDEO
GreenReceipt Premium

GreenReceipt Premium – det miljövänliga kvittopappret

LÄS
Datacentret Pionen hos Bahnhof

Våra dataservrarna för vår molntjänst GreenGate Online, levererar överskottsvärme till drygt 1 000 bostäder i Stockholmsområdet

LÄS
Det du behöver veta om kemikalieskatten

Det du behöver veta om kemikalieskatten, vars syfte är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel

LÄS
Shadow bar
Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete?
KONTAKT