Hållbar utveckling och återvinning

Så tar vi ansvar för vår gemensamma miljö

Hållbar utveckling – en självklar del av vår vardag

Kvalitet slår alltid kvantitet och det är anledningen till varför vi – efter kontinuerliga noggranna utvärderingar och tester – väljer att samarbeta med just de tillverkare vars produkter och tjänster vi erbjuder. Vi investerar i långsiktiga lösningar som skapar maximal affärsnytta – och har minimal miljö- eller hälsopåverkan.

Bild som illustrerar att Origum Distribution kan reparera hårdvara som behöver service

För oss är det viktigt att produkter vi erbjuder är tillverkade på ett så miljövänligt sätt, har en lång livstid samt kan repareras i så hög grad som möjligt. Vi är därför extra stolta över att vi – till skillnad från andra i branschen – kan erbjuda möjligheten att låta vår kunniga serviceavdelning reparera trasiga produkter.

Kvittopapper tillverkat med 100 % grön el och helt utan fenoler

GreenReceipt är ett kvittopapper av högsta kvalitet, ansvarsfullt producerat i Sverige med 100 % grön sol-, vind- och vattenkraft – och helt utan miljöpåverkande restprodukter i tillverkningen.

Allt vi gör i vår vardag gör skillnad

Utöver vårt val av tillverkare, beställer vi alltid kaffe från leverantörer som garanterar att kaffet är krav- och rättvisemärkt. Vi har som policy att allt man kan ersätta med hållbara alternativ ska man försöka att göra det för, så snart som möjligt. I rum vi inte använder på kontoret är lamporna släckta. Skrivare, kaffebryggare och annan elektronisk utrustning låter vi vara släckta eller avstängda under natten. Flera anställda tar med sig egen lunch till kontoret och de som kan åka kommunalt till jobbet gör det. Det företag som hjälper oss att städa kontors- och lagerytor använder rengöringsprodukter som är Svanen-märkta. Vi har även valt att säga upp tidningar och nyhetsbrev i pappersform, då digitala alternativ är fullt tillräckliga.

Sammanfattat är vårt dagliga arbete en del av en väl genomtänkt strategi – som inte bara ger nöjda kunder – utan också minskar belastningen på vår gemensamma miljö.

GreenGate Onlines datacenter genererar värme till hushåll i Stockholm

Dataservrarna för GreenGate Online – vår egenutvecklade tjänst med kontrollenheter i molnet för kassalagskassor – återanvänder värmeenergin och levererar överskottsvärme via fjärrvärmenätet till drygt 1 000 bostäder.

Lokala och nordiska miljösamarbeten

Världens första återvinningsbara reklamfilm

Kontor och lager uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver

FuturiumHuset öppnade mars 2021 och är en hållbar fastighet som uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver vilket innebär att solskydd, ljudmiljö och ventilation har optimerats utöver normala lagkrav. Huset drivs av takets 130 solpaneler samt både värms och kyls av geotermisk värmeenergi från två 150 meter djupa borrhål.

Vårt miljöarbete i punktform

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav
  • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter, att i vår egen verksamhet, inte släppa ut några kemikalier alls
  • Vi har som ambition att löpande följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp
  • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre
  • Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna
  • Vi ställer rimliga och tydliga miljökrav på samarbetspartners och leverantörer
  • Vi väljer att genomföra möten via Skype/videokonferens där det är möjligt
  • Vi använder så få miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går
  • Vi strävar efter att alltid använda miljömärkta produkter i verksamheten
  • Vi återvinner och sopsorterar i så hög grad som möjligt – och tar alltid hand om miljöfarligt avfall
Ändrade skattesatser för kemikalieskatten
Närbild på ett kretskort

Ändrade skattesatser för kemikalieskatten

2023-02-02 11:20 1 minuters läsning
Fler än 3 varv runt vår planet
Bild på data som solcellmodulerna på FuturiumHuset innebär en minskad påverkan på den globala miljön

Fler än 3 varv runt vår planet

2022-10-12 08:00 2 minuters läsning
Så ser du att en artikel omfattas av kemikalieskatten
kemikalieskatten-forklaring.jpg

Så ser du att en artikel omfattas av kemikalieskatten

2017-07-27 21:24 1 minuters läsning

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete?