FuturiumHuset

#houseoftech finns i Arlandastad

Kontor och lager designade för framtiden – av oss – för oss

FuturiumHuset i Arlandastad öppnade i mars 2021 och rymmer modernt designade kontor, ett hög- och låglager samt erbjuder rekreationsmöjligheter i form av ett gym med omklädningsrum och bastu.

I FuturiumHuset har både Origum Distribution och systerbolaget Koordium Consulting – en av norra Europas vassaste konsultorganisationer inom kassa- och betallösningar – sina huvudkontor.

FuturiumHuset #welovetech

Miljöbyggnad Silver

FuturiumHuset är en certifierat hållbar fastighet som uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver vilket innebär att solskydd, ljudmiljö och ventilation har optimerats utöver normala lagkrav.

Fossilfri energi

Huset drivs av takets 130 solpaneler med en effekt på 41,6 kWp samt både värms och kyls av geotermisk värmeenergi från två 150 meter djupa borrhål.

130 solcellspaneler på FuturiumHusets tak
Vi blir laddade samtidigt som vi arbetar

Miljövänlig laddning

Tack vare solcellerna har de som arbetar i FuturiumHuset, såväl som alla besökare, möjlighet att ladda sina fordon med el från solen (3-fas, 32A, 22 kW).

32,27 ton

Fram till och med 2 februari 2023 har FuturiumHusets solpaneler gjort en total CO2-besparing på 32,27 ton sedan start.

827 träd

Användningen av solenergi motsvarar ungefär 827 planterade träd...

12 950 mil

...eller att köra hela 12 950 mil med ett fordon laddat med el istället för med fossila bränslen.

2019 till nutid

Från idé på nytt kontor och lager – till inflyttning

14-15 september 2019

Idé till nytt kontor

Brainstorming på Origum Distributions kickoff på Villa Muskö om need to have och nice to have vid en flytt till ett nytt kontor och lager.

Allt startade på riktigt med en kickoff på Villa Muskö 2019
14-15 september 2019
April 2021

Markarbete påbörjas

Under april togs de första stegen mot en ny fastighet och i juni påbörjades sprängningar på tomten.

Tom tomt på Generatorgatan 6
April 2021
27 mars 2021

Flytt från Söderbyvägen

På tre extremt effektiva dagar och kvällar, flyttade vi på egen hand både lager och kontor från Söderbyvägen till det nybyggda FuturiumHuset.

Flytt från Söderbyvägen 3C till Generatorgatan 6
27 mars 2021
29 mars 2021

FuturiumHuset öppnar

Måndag 29 mars 09:00 började vi packa första ordern som om ingenting hade hänt och FuturiumHuset kunde förklaras öppet!

FuturiumHuset på Generatorgatan 6
29 mars 2021

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Vad vill du veta mer om?

Egendesignad fastighet med modern industriell touch

Samtliga anställda – vilket inte brukar vara så vanligt – var mer eller mindre delaktiga i allt från idé-fas, utformning av fastighetens rum, val av material till flytt av kontor och lager från företagets tidigare fastighet. Det var en oerhört spännande resa som bjöd på en blandning av blod, svett och tårar – men framför allt har den gett alla delaktiga oerhört mycket ny kunskap.

Hög- och låglager med generösa ytor

Teknik- och energianvändning i framkant

Livsviktig teknik – om det värsta skulle inträffa

Hjärtstartare för extra trygghet

Trygghet med hjärtstartare

För att alla ska känna sig extra trygga, finns en hjärtstartare i fastigheten och även om den främst är till för alla i FuturiumHuset, kan den användas av andra i närområdet.

Gym och bastu

Kontor i toppklass och modern design

Vill du bli en del i vårt fantastiska team och jobba i FuturiumHuset?