Det du behöver veta om kemikalieskatten

2 min läsning
2017-05-18 14:20

Den 1 juli 2017 kommer företag i Sverige att behöva betala en skatt på kemikalier i vissa elektroniska produkter. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Denna skatt kan påverka dig som kund och återförsäljare till Origum Distribution.

Kemikaliskatten syftar till att minimera användandet av skadliga flamskyddsmedel i vissa elektroniska produkter

Genom skatten vill Sveriges riksdag påverka så att miljö- och hälsovänliga alternativ ökar och används vid produktion av framtida produkter. Syftet med skatten, att minimera skadliga flamskyddsmedel, är bra och i praktiken innebär denna att du som återförsäljare och kund till Origum Distribution måste tänka på ett par saker. De kemiska ämnen det främst handlar om är brom, klor och fosfor.

Vi på Origum Distribution har gått igenom en analys- och ansökningsprocess och är nu, enligt Skatteverkets normer, godkända lagerhållare. Detta innebär att vi lägger en del tid på administration och rapportering till Skatteverket eftersom vi distribuerar elektroniska produkter – och vi kommer även rapportera och betala in skatt.

För oss berör kemikalieskatten främst datorer, surfplattor och handdatorer av märkena PosbankGreen och Honeywell, samt bildskärmar av märkena Posbank och Elo. Läs mer på Skatteverkets webbsida om vilka varor som skatten ska betalas för.
 

Kemikalieskatten berör bland annat produkter som eventuellt kan innehålla flamskyddsmedel

När du beställer produkter av oss, som berörs av kemikalieskatten, kommer vi därför att ta ut en avgift som vi på fakturor kallar "Avgift för kemikalieskatt". Denna kommer sedan redovisas och betalas in till Skatteverket.
 

Så påverkar det dig

Vi rekommenderar dig som kund till Origum Distribution att inte ansöka om att bli godkänd lagerhållare, utan att helt enkelt föra vidare kostnaden för kemikalieskatten till dina kunder och låta oss göra ditt jobb mot Skatteverket. Givetvis är skatten något som omfattar alla företag i Sverige och inte något som enbart berör oss på Origum Distribution.

Väljer du trots allt att bli lagerhållare får du på samma sätt ta ut skatten via en avgift till din kund – men som lagerhållare tillkommer en större mängd administration och krav på rapportering till Skatteverket. Vi utgår därför från att du väljer att inte bli lagerhållare och du behöver då inte kontakta oss.
 

Kontakta oss endast om du är godkänd lagerhållare

Väljer du som återförsäljare av våra produkter att också bli lagerhållare, måste du kontakta oss så snart du har blivit godkänd av Skatteverket – så att vi inte tar ut denna skatt av ert företag.

Om du senare väljer att inte längre vara godkänd lagerhållare måste du också kontakta oss, så att vi kan införa detta skatteuttag på er.
 

Frågor och svar

Har du generella frågor om kemikalieskatten, vänligen kontakta Skatteverket direkt på telefon 010-572 23 80.

Har du frågor som rör kemikalieskatten i din relation som kund till oss på Origum Distribution och som inte besvaras av Skatteverket, vänligen kontakta oss på origum@origum.se eller på telefon 08-410 509 50.

Läs även:


Har du frågor om kemikalieskatten?

KONTAKT

Få notifieringar via mejl