Vi hanterar dina personuppgifter tryggt och säkert
GDPR eller Dataskyddsförordningen, som den heter på svenska, träder i kraft 25 maj 2018

Vi hanterar dina personuppgifter tryggt och säkert

2018-05-14 13:25 1 min läsning