Swish som betalningsmedel i kassaregister från Elcom

2 min läsning
2017-04-25 17:08

Vi har fått en del frågor om det är möjligt att ta emot och registrera betalningar via Swish i våra kassaregister från Elcom.  Därför kommer här lite kloka råd om hur du går till väga för att säkerställa kassalagsgodkänd hantering i ditt kassaregister.

Swish som betalningsmedel i kassaregister från Elcom

De Elcom-kassor som finns i Sverige och som är kassalagsgodkända har stöd för tre olika betalningsmedel. I kassalagen står det att kassan måste kunna hantera flera betalningsmedel och att dessa måste separeras. Hur många som ska finnas och vad de ska heta finns inte angivet.

Betalningsmedel i Elcom-kassorna är som standard definierade som "KONTANT", "KORT" och "KUPONG". Kupong var från början "CHECK" och därför står det "CH" på en del tangenter för detta betalningsmedel. I Sverige används inte checkar längre och därför blev detta tillgängligt för annat betalningsmedel.

Det betalningsmedel som valts visas i displaytexten, på kvittot och på olika rapporter som Z- och X-rapport. De separeras och summeras var för sig, enligt gällande regler.

Elcom-familjenI de tre större modellerna, Euro-2100TE, Euro-200TE och Euro-500TE kan definitionen av funktionstexten ändras. Texten "KUPONG" kan således ändras till "SWISH". Vi beskriver hur du gör det nedanför i texten.

I den minsta modellen, Euro-50TE, kan inte denna text ändras. Den är fast definierad från fabrik. Den kan trots detta ändå användas för att registrera ett tredje betalningsmedel, som Swish-betalningar.

Om betalningsmedel "KUPONG" inte används till annat kan Swish-betalningar registreras på denna knapp. Dessa kommer hanteras separat som kassalagen föreskriver. Summeringen på Z- och X-rapporter kommer vara separerad. Dock kommer texten inte kunna ändras i Euro-50TE, varför detta behöver kompletteringsdokumenteras på annat sätt av användaren för just denna modell.

Tänk på att du inte får blanda flera betalningsmedel på en knapp.

Så gör du inställningarna

I Euro-2100TE, Euro-200TE och Euro-500TE gör du enligt nedan för att skapa ett betalningsalternativ som heter "Swish":

  1. Ändra till P-mode. Tryck på 4 och sen på MODE-knappen.

  2. Tryck på "FEL"-knappen.

  3. I displayen visas funktionstext 1 (KONTANT). Bläddra med SUMMA-knappen till funktionstext 2.

  4. I displayen visas nuvarande funktionstext. Skriv in bokstäver med hjälp av  nummertangenterna. Fungerar som att SMS:a på gamla telefoner. Radera med CL-tangenten.

  5. Avsluta med SUMMA-knappen.

  6. När du är klar, tryck KONTANT-knappen för att gå ur programmeringsläget.

  7. För att komma tillbaka till registreringsläge tryck 1 och sen på MODE-knappen.


Läs även:

 

Vill du veta mer om kassaregister från Elcom?

KONTAKT

Få notifieringar via mejl