Det du behöver veta om EU:s betaltjänstdirektiv – PSD 2

2 min läsning
2019-09-12 17:15

Den 14 september 2019 började de nya reglerna i EU:s andra betaltjänstlag, Payment Service Directive 2 (PSD 2), att gälla och i denna bloggpost summerar jag vad du behöver veta.

Det andra direktivet (EU) 2015/2366 (PSD 2) om betaltjänster på den inre marknaden (alltså den gränsöverskridande marknaden inom Europeiska unionen), trädde ursprungligen i kraft den 13 januari 2018.

14 september börjar nya regler gälla för betalningar14 september 2019 trädde PSD 2 i kraft och påverkar kortbetalningar 

Skälet till att reglerna för direktivet inte började gälla tidigare än så var för att ge alla aktörer på marknaden en chans att anpassa teknik och lösningar till de nya kraven.

Syftet med direktivet är:

"Att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar."

Helt enkelt att transaktioner ska genomföras på ett ännu säkrare sätt. För handlare såväl som konsumenter innebär direktivet följande:

  • Den person som genomför en betalning online, behöver framöver verifiera sin identitet, varje gång, genom så kallad stark kundautentisering, Strong Customer Authentication (SCA), vilket i praktiken innebär att betalningar måste genomföras med 3D Secure för VISA och MasterCard eller Safekey för American Express
  • Chip and go-lösningar (även kallade Chip utan pin, ChipXpress och Chip no PIN), där den som läser in betalkortet i en betalterminal, men inte slår in sin PIN-kod – förbjuds
  • Signaturköp och köp genomförda via magnetremsan på ett betalkort, kan komma att nekas av kortutgivaren – eftersom transaktioner via magnetspår inte bedöms vara tillräckligt säkra

Det finns även transaktioner som är undantagna från direktivet:

  • MOTO-tranaktioner (Mail Order/Telephone Order), är köp som sker via telefon eller brev, där kunden ger sitt kortnummer muntligt eller skriftligt
  • Transaktioner gjorda i fall där kortutgivaren eller kortinlösaren är baserad utanför EU

Samtliga betalterminaler beställda via oss på Origum Distribution uppfyller samtliga säkerhetskrav på marknaden och du behöver därför inte göra något speciellt – mer än att ha koll på vad som händer rent generellt.

Har du frågor gällande betalterminaler får du mer än gärna höra av dig till oss på origum@orgium.se eller 08-410 509 50. För en djupdykning i ämnet rekommenderar vi Finansinspektionens webbplats.

Läs även:

Vill du ha en betalterminal som uppfyller alla säkerhetskrav?

KONTAKT

Få notifieringar via mejl