Ordlistor

Ordlista för betallösningar

Dagsavslut
Även kallat Z-rapport

När försäljningen för dagen är slut, måste du enligt Kassalagen göra ett så kallat dagsavslut i betalterminalen. Dagsavslutet kallas även Z-rapport och det nollställer räkningen i betalterminalen så att den vid nästa transaktion ska tolka det som att det är en ny dag och försäljningsperiod.

Om du någon gång under dagen vill få en sammanställning över vad du har sålt för den aktuella dagen, kan du istället göra en X-rapport. Den fungerar på samma sätt som Z-rapporten, med den viktiga skillnaden att räkningen inte nollställs.

Kortinlösen
Även kallat inlösen

För att du ska kunna erbjuda en kund möjligheten att betala något i din verksamhet, måste du utöver att teckna avtal för en betalterminal även teckna ett så kallat kortinlösenavtal och det gör du med en kortinlösare.

En kortinlösare reserverar och överför bland annat pengar till det konto du specificerar i kortinlösenavtalet. Kortinlösaren kontrollerar även vilka kontokort och valutor du kan låta kunder betala med. För arbetet de gör debiterar de dig en avgift och vanligt är en fast månadskostnad och därtill en procentuell avgift för varje genomförd transaktion.

X-rapport

Om du någon gång under dagen vill få en sammanställning över vad du har sålt för den aktuella dagen, kan du göra en X-rapport. Den fungerar på samma sätt som Z-rapporten, med den viktiga skillnaden att räkningen inte nollställs.

Z-rapport
Även kallat dagsavslut

Se dagsavslut.

Redovisningsnummer

När du tecknar ett kortinlösenavtal får du ett redovisningsnummer vilket säkerställer att när en kund betalar något i din betalterminal, sätts summan för transaktionen in på det bankkonto som du har förbestämt.

Betalterminal
Även kallat kortterminal, terminal och EFT/POS-terminal

En betalterminal gör det möjligt för någon att betala en vara eller tjänst med exempelvis ett betalkort, en mobiltelefon eller en smart klocka. För att det ska vara möjligt behövs en betalterminal, kommunikationsmöjlighet via WLAN, WAN eller 4G/3G/2G, ett kortinlösenavtal samt ett bankkonto dit summan från transaktionen ska överföras.

Beroende på sammanhanget förstår de flesta oftast vad som åsyftas, men vi rekommenderar trots det att du använder termen betalterminal (till skillnad från exempelvis endast terminal eller kortterminal) då det är möjligt eftersom det trots allt är den direkta översättningen av engelskans payment terminal. Den som betalar kan ju nämligen välja att betala med något annat än ett betalkort, exempelvis en smart mobiltelefon eller klocka. Därför kan det missvisande att skriva eller säga ”kortterminal” (eftersom kunden de facto inte använder ett betalkort).

Tillbaka till toppen

Saknar du ord?