Integritetspolicy för Origum Distribution

Aktiv från 2018-05-25.

Origum Distribution AB (publ), 556682-4628 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på denna webbplats.

Origum Distribution uppfyller kraven för GDRP sedan 25 maj 2018

Origum Distribution månar om den personliga integriteten för dig som besöker företagets webbplatser. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på någon av våra webbplatser, via avtal eller på annat sätt endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.
 

Generellt om personuppgifter

För att vi ska kunna svara på frågor eller uppfylla en begäran från dig, ta emot en beställning och leverera denna, reparera en trasig produkt, m.m. måste du ibland lämna personuppgifter till oss som namn, titeladressuppgifter, mejladress, telefonnummer och fax. Den informationen används för att kontakta dig och hantera olika affärsprocesser.

Till personuppgifter räknas även ditt företagsnamn, organisationsnummer och ditt kundnummer hos oss, vilka du kan behöva lämna till oss för att vi ska kunna kommunicera med dig samt hantera försäljnings-, service- eller reparationsuppdrag.
 

Vår webbplats

Personuppgifter som du lämnar på vår webbplats (www.origum.se) i samband med nedladdning av material såsom white papers, e-guider eller motsvarande, kan komma att användas för att vi ska kunna kontakta dig och erbjuda annan relevant och relaterad information och/eller för inbjudning till event hållna av oss.

Personuppgifter du lämnar på webbsidorna Nyhetsbrev eller Blogg används för att vi ska kunna skicka dig nyhetsbrev eller en månatlig sammanställning av våra mest lästa blogginlägg. Du kan när som helst välja att uppdatera din prenumeration eller att avregistrera dig från framtida utskick.

Personuppgifter som du lämnar på webbsidan Återförsäljaransökan används för att kunna administrera kontaktinformation och/eller adressuppgifter till dig, främst för produkter eller tjänster som du kan beställa i Origum Distributions webbshop (shop.origum.se), via telefon eller mejl. Adressuppgifterna används till exempel i PostNords verktyg Pacsoft för att kunna skapa adressetiketter som fästs på emballaget till produkter som du beställer, samt för att skicka orderbekräftelser och fakturor.

När du besöker vår webbplats registreras din IP-adress automatiskt och den används sedan för att mäta besöksfrekvens och ge oss statistik om webbplatsen. IP-adressen sparas inte på individnivå. Övrig information du skickar in används även i olika analysverktyg för att bland annat bättre förstå vad som är relevant information för dig samt för att göra det enklare för dig att navigera på vår webbplats. Läs mer om hur dessa verktyg fungerar i vår cookie-policy.
 

Betalningslösningar

Om du eller din slutkund beställer en kort- eller webbetallösning via ett avtal om detta som du skickar till oss via fysiskt eller digitalt media, behöver du utöver ovanstående även ange bank- och bankkontouppgifter, samt uppgifter om ert avtal med inlösare. Dessa behöver vi för att transaktioner som dina kunder eller kunders kunder gör i den beställda betalningslösningen ska kunna skickas till det specificerade kontot.
 

Underleverantörer

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Origum Distribution anlitar för att utföra en tjänst, d.v.s. för hantering av transaktionsdata eller liknande. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Origum Distribution och dessa väljs med ytterst stränga krav.

Origum Distribution lämnar inte ut personuppgifter till tredje part i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy. Personuppgifter kan däremot komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet, om Origum Distribution blir skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.
  

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor rörande vår integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att ta kontakt med Personuppgiftsansvarig på Origum Distribution.

Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Origum Distribution. Sådan begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig samt postas till:

Origum Distribution AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Söderbyvägen 3C
195 60 Arlandastad
 

Vår integritetspolicy som PDF-fil

AdobeIntegritetspolicy Origum Distribution AB

För att öppna våra allmänna villkor behöver du kunna läsa PDF-filer. Du kan kostnadsfritt ladda ner och installera Adobe Reader DC på Adobes webbsida.

Streckkod
Har du frågor om vår integritetspolicy?
KONTAKT