En historisk tillbakablick

Som det kompetensföretag som Origum Distribution är, fyller vi på med handplockade och ytterst kunniga medarbetare. I maj 2006 inledde vi därför samarbetet med Bosse Rapp, som i januari 2007 slutligen anställdes som renodlad lager- och servicemedarbetare med placering i Södertälje.

Anders Karlsson började hos oss i maj 2007 och baserad i Halmstad etablerade han vårt södra säljkontor med huvudsaklig uppgift att arbeta med våra kunder i landets södra regioner. Ante är även en gedigen tekniker med stora kunskaper om operativsystem, databaser och utvecklingsmiljöer och det är allt som oftast han som snabbast lyfter luren när du ringer.

2008
I januari 2008 var det dags för nästa nyförvärv, då Martin Franzén anställdes. Samtidigt som Martin startade flyttade vi även till ett nytt, modernt och ändamålsenligt lager för att göra fortsatt expansion möjlig inom både försäljning, service och utbildning.

Strax därefter var det dags att etablera ett riktigt kontor i Sydsverige, vilket helt naturligt blev förlagt till Halmstad. Därifrån kan Anders nå hela området från Göteborg i väst, Malmö i söder, Kalmar i öst och Jönköping i norr på mycket kort tid.

I augusti 2008 utökade vi vårt huvudkontor i Rosersberg, då vi öppnade upp 120 kvadratmeter yta där stort fokus lades på den nya mötes- och utställningsdelen som dagligen används av oss och våra kunder. Många besök har gjorts där någon av våra återförsäljare utnyttjat lokalen för möten och demonstrationer för sina slutkunder - och dörren står alltid öppen i Rosersberg, bara 10 minuter från Arlanda.

Samtidigt anställde vi även en egen ekonom. Helena Fagerlind, som med stor erfarenhet från området, fick uppgiften att öka exaktheten i vår hantering, utveckla våra metoder samt ytterligare korta tiderna för vår redovisning och den dagliga hanteringen av våra transaktioner.

2009
Nästa utvecklingssteg tog vi i juni 2009 – mitt i ruskigaste lågkonjunktur då många av våra konkurrenter drog ner och försökte spara sig igenom krisen. Vi tryckte istället på gaspedalen och kunde med Rita Fager välkomna vår sjunde medarbetare, som genom sina gedigna erfarenheter från pekskärmar och pekdatorer – samt lösningar och metoder för inbyggnad i kiosklösningar – gjorde oss ännu bredare.

Under hösten 2009 fortsatte vi vår expansion. Rita fick, tillsammans med nyanlände Johan Palo, även ansvar för att arbeta med utvecklingen av våra Elcom-återförsäljare. En massiv utbildningsinsats samt massor med tekniskt understöd gav oss en rejäl plattform inför de sista sex månadernas arbete med kassalagen 2010 – som förväntades stå färdiglevererad i sin första fas den 30 juni 2010.

2010
Efter att ha haft Elin Brutemark som praktikant under tre månader gick vi i februari 2010 över till att anställa även henne vilket gjorde oss till totalt nio medarbetare på företaget. Elins tjänst som Produktspecialist har bl.a. givit oss nya snabbguider till Elcom-kassorna och hon kommer successivt att arbeta mer och mer med våra kunder kring aktiviteter och mässor samt i den dagliga kontakten med inringande kunder på vårt huvudtelefonnummer.

Kassalagen satte mycket hög press på vår verksamhet – inte minst vårt lager i Södertälje. Mitt under slutruschen kring kassalagen beslutade vi oss för att flytta igen – till ett lager med rejält högre kapacitet samt mycket bättre faciliteter för reparationer, konfigurationer, utbildning och demonstrationer samt – inte minst viktigt – en bättre arbetsmiljö för vår kontorspersonal. Flytten gick i månadsskiftet maj/juni 2010 – och alla som passerar på motorvägen söderut ser nu vår stora skylt strax innan motorvägsbron över Södertälje kanal.

I samband med lagerflytten kände vi oss mogna att befordra Bosse Rapp, Origums förste anställde medarbetare, till ett fokuserat ansvar för reparation, konfiguration och returhantering. Bosses arbete på lagret togs i samband med detta över av vår tionde medarbetare – Luay Alkhawri. Luay, som kom till Sverige under 2007, får därmed huvudansvaret för alla in- och utleveranser på vårt nya lager på Viksängsvägen i Södertälje.

Under hösten 2010 invigde och inredde vi ytterligare en utbyggnadsetapp på vårt huvudkontor i Rosersberg med ytterligare arbetsplatser och gemensamma faciliteter.

Därefter följde en ganska utdragen återhämtningsperiod, då efterdyningarna från kassalagen – med mycket låg efterfrågan från en mättad marknad sammanföll med en lång och utdragen lågkonjunktur, då vi i två steg minskat vår bemanning ner till dagens sju medarbetare.

2015-2016
2015 flyttade vi slutligen företaget till Arlandastad och under 2016 anställde vi två nya personer. Först ut var Thomas Fagerlind som tidigare kom från Winassist och idag är en av våra resurser som hjälper dig att hitta bästa möjliga produkt. I augusti började Sean Wiklund, med ett förflutet i IT-branschen och betalverksamhet. Han arbetar idag med marknadsföring och kommunikation och har även hand om vår webbsida. 

2017
Senaste tillskottet är Robert Wernersson, som började januari 2017 och tog över rollen som Luay har haft.

Origum Distribution är idag ett team med alla funktioner och all kompetens som behövs för att vara en stark, lokal och uthållig distributör med de bästa märkena i branschen samt egna nischmärken där marginaler och funktioner, design och prestanda ligger utöver det vanliga – beredda att marknadsutveckla och satsa på framtiden.

Parallellt med detta arbete har vi sjösatt och etablerat en renodlad och kompetensstark konsultverksamhet i vårt systerbolag Koordium Consulting AB. Vi kan därifrån stödja och hjälpa när antingen händer och hjärnor inte räcker till i olika projekt. Mer Koordium Consulting finns att läsa på www.koordium.se.

Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

KONTAKT