GreenPay iOS SDK

Att göra

  • Se över om "Poplapay" finns med någonstans på sidan och i så fall om det ska/kan ersättas med "GreenPay".

iOS SDK is currently being actively developed. If you are interested in early access versions, please contact developers@poplapay.com

See also Spire SPm20 developer notes.

Questions about GreenPay iOS SDK?