Betalterminal

GreenPay Mobile 2000

Bild på betalterminal GreenPay Mobile 2000 från Green

Betalterminal och tillbehör

Kan jag förlora mina pengar om betalterminalen går sönder eller blir stulen?

När betalterminalen är ansluten till kortnätverket, skickas betalningar omedelbart vidare. I offline-läge sparas transaktioner i betalterminalen till dess att den får kontakt med kortnätverket igen. När betalterminalen är ansluten till nätverket kan du alltså aldrig förlora dina pengar om betalterminalen är trasig eller stulen.

Tips: Ergonomic Solutions har flera lösningar för att låsa fast betalutrustning i stativ med exempelvis lösningar från Kensington, för att minska risken för stöld och olyckor samt borgar för en god arbetsmiljö för alla användare.

Kan jag kringgå PIN-koden i samband med en transaktion?

Det är inte möjligt att kringgå PIN-kod i våra betalterminaler eftersom det inte är enligt våra principer för säkra betalningar.

Kan en betalningen göras genom att ange kortnumret manuellt?

Nej. Det sättet uppfyller inte längre kriterierna för säkra betalningar, och därför kan du inte mata in kortnumret manuellt i betalterminalen.

Fungerar kontaktlösa betalningar (blippfunktion) via NFC i betalterminaler från GreenPay?

Ja! Kontaktlösa betalningar är möjliga i samtliga av GreenPays betalterminaler.

Hur uppdaterar jag kvittoinformationen?

Kontakta din återförsäljare och ange företagsnamn, organisationsnummer och den information som du önskar ska ändras. Vänligen ange även den gamla kvittoinformationen för att bekräfta ändringarna.

Varför ber betalterminalen kunden att använda chip då betalningen borde gå igenom kontaktlöst?

Betalterminalen ber kunden att genomföra ett köp med chip och PIN-kod i följande fall:

 1. Det maximala antalet för kontaktlösa betalningar efter varandra har blivit uppnådda, och betalkortet ber att använda chipet istället. Betalkortets utgivare reglerar antalet kontaktlösa betalningar som kan göras efter varann – vanligast kan man genomföra drygt 7-11 transaktioner innan chip och PIN-kod behöver anges.

 2. Ett  krav för starkt autentisering är initierat av betalkortets utgivare. Den starka autentiseringen har att göra med det europeiska kravet för stark identifiering som trädde i kraft 2019. Kortets utlåtare reglerar alltid riskhanteringen av sina betalkort.
Vilket kvittopapper bör jag använda?

Bredden på kvittopappret ska vara maximalt 57 mm (printern skriver i en bredd av 48 mm) och ytterdiametern 36 mm.

Vi rekommenderar det miljövänliga kvittopappret GreenReceipt som är tillverkat helt utan fenoler och bisfenoler samt producerat med 100 % grön el från sol-, vind- och vattenkraft.

Det finns två olika typer av kvittopapper att välja på:

 • Ett för dig som använder betalterminalen fristående (alltså ej integrerad mot ett kassasystem). Detta kvittopapper ska vara märkt med texten "EJ KVITTO PÅ KÖP" enligt Skatteverkets krav, varpå kunden även måste få ett kassakvitto.

 • Ett för dig som har en integrerad betallösning, där utskriften i betalterminalen går att använda som kvitto.
Hur lång batteritid har GreenPay Mobile 2000?

Det finns flera faktorer som påverkar hur länge du kan använda GreenPay Mobile 2000 innan du behöver ladda batteriet i den igen; från antal transaktioner som genomförs och hur mycket kvittoskrivaren används, om strömsparfunktionen är aktiverad, vilket kommunikationssätt som är aktiverat, till i vilken temperatur som betalterminalen används i.

Generellt sett kan du dock räkna med att kunna använda betalterminalen uppskattningsvis 10 timmar innan den behöver laddas. Tänk dock på att dockningsstationen är till för att  du kontinuerligt ska kunna underhållsladda batteriet så att du alltid är redo att ta emot betalningar, oavsett hur många timmar som har gått.

Kan jag använda betalterminalen utanför Sveriges gränser?

Enkelt uttryckt, ja. Du bör dock undersöka noga vad som står i ditt kortinlösenavtal, exempelvis vilka länder betalterminalen får användas i och hur transaktioner får genomföras.

Dessutom rekommenderar vi uttryckligen att du låter betalterminalen kommunicera via WiFi i den mån det är möjligt, då roaming visserligen ska fungera i Europa, men om det inte fungerar som tänkt, kan datatrafiken bli mycket kostsam.

Vi önskar i tillägg gärna att du informerar oss i god tid innan användning ska ske i något annat land, så kan vi tillsammans med Telenor säkerställa att allt fungerar optimalt.

Tillbaka till toppen

Kommunikation

Kan betalterminalen användas utan nätverksanslutning (offline)?

En del av våra betalterminaler är konfigurerade för att fungera offline. Märk väl, att det är inte möjligt att genomföra offline-transaktioner med exempelvis Visa Electron och att som mest kan ett separat offline-uppköp kosta 130 € och totalt 250 €. Efter detta måste betalterminalen anslutas till kortnätverket så att transaktioner kan skickas till processhantering.

Vilken mobiloperatör använder betalterminalen?

I leveransen av GreenPay Mobile 2000 ingår ett SIM-kort för krypterad datatrafik från Telenor. Datatrafiken ingår i priset för betalterminalen, så du behöver inte skaffa ett mobilabonnemang.

GreenPay Mobile 2000 klarar kommunikation via 4G, 3G och 2G. Betalterminalen fungerar likt hur en mobiltelefon gör och om du undrar över hur täckningen för Telenors nät är där du tänker använda betalterminalen, kan du besöka Telenors webbplats och titta på deras täckningskarta.

Primärt använder betalterminalen sig av 4G-nätet när så är möjligt och om det inte fungerar, söker den automatiskt efter ett 3G- eller i värsta fall 2G-nät.

Vad ska jag göra om jag inte har mobil täckning från Telenor?

Om GreenPay Mobile 2000 inte har täckning för Telenors nät, "roamar" betalterminalen automatiskt till en annan telefonoperatörs nät.

Finns ingen täckning alls (och inte heller möjlighet att ansluta till WiFi eller motsvarande), kommer möjligheten att genomföra transaktioner bli starkt begränsad eftersom offlineköp normalt inte är godkända idag enligt PSD 2-direktivet.

Huruvida ett köp kan genomföras, vilken kreditlimit kunden har mm, är bestämt och fördefinierat i kundens betalkort – inte i betalterminalen.

Kan jag använda SIM-kortet till andra enheter än betalterminalen?

Nej. SIM-kortet i betalterminalen kan och får endast användas för transaktionsdatatrafik. Försök att använda SIM-kortet i andra enheter än betalterminalen resulterar i en avstängning och uppsägning av betallösningen.

Kan jag använda ett eget SIM-kort, exempelvis ett kontantkort?

Nej. SIM-kortet och abonnemanget är anpassat för betalningslösningen. Försök att byta ut SIM-kortet kan resultera i att betalterminalen inte fungerar som den ska.

Tillbaka till toppen

Transaktioner

Jag har inte fått några pengar på mitt konto från föregående dags försäljning

Problemet beror sannolikt på att betalterminalen inte har gjort eller kunna göra ett dagsavslut, men det kan också bero på problem hos din kortinlösare eller bank.

Gör så här:

 1. Undersök först om ett dagsavslut gjordes i betalterminalen under gårdagen.
 2. Ring därefter din kortinlösare.
En kund har blivit debiterad dubbelt

Kunden har råkat ut för en så kallad dubbeldragning där samma belopp dras två gånger vid betalningstillfället.

Upptäcks felet direkt innan en ny transaktion hinner genomföras:

 1. Makulera senaste transaktionen

Upptäcks felet långt senare och andra transaktioner har hunnit genomföras emellan, gör du så här:

 1. Undersök först om ett dagsavslut gjordes i betalterminalen under gårdagen.
 2. Ring din kortinlösare och be dem att korrigera dubbeldragningen.
Tillbaka till toppen

Avtal och villkor

När görs det automatiska dagsavslutet?

För GreenPay-betalterminaler genomförs ett automatiskt dagsavslut varje natt klockan 23:30 svensk tid. Det går i dagsläget inte att ändra men vi arbetar på att hitta en lösning som gör det möjligt att ange en önskad tidpunkt varje dag då dagsavslutet ska göras automatiskt.

Kontakta oss för mer information.

Var kan jag få information om avtalsvillkor?

Avtalsperioden, priser och allmänna villkor beskrivs i ditt eget avtal med din återförsäljare. Om du behöver en kopia av ditt avtal, kontakta återförsäljaren som har levererat betalterminalen.

Vilka betalkort går att använda i betalterminaler från GreenPay?

Kort som accepteras: Visa, Mastercard, American Express (Amex), Diners Club (Nets acquiring) och Edenred. OBS! Edenred kräver handlares uppgifter.

Kort som inte accepteras: Alipay, China UnionPay (CUP), Japan Credit Bureau (JCB), Klarna, MobilePay, K-Plussa, S-Bonus.

Vilka kortinlösare har betalterminaler från GreenPay stöd för?

Nets, Elavon och Bambora/Worldline.

Vad kan jag göra om säsongavtalet har löpt ut/löper ut?

Kontakta din återförsäljare. Ange företagets namn, betalterminalens MAC-adress (du hittar den normalt på undersidan av betalterminalen) och den nya avtalstiden.

Tillbaka till toppen

Felsökning och service

Min betalterminal behöver bytas ut

Om du är slutkund, alltså den som använder betalterminalen, ska du kontakta den återförsäljare som du hyr eller har köpt utrustningen av.

Om du är återförsäljare, loggar du in i Origum Distributions webbshop och fyller i en returförfrågan och följer instruktionen för hur den hanteras.

Hur bör jag rengöra min betalterminal?

Det ansamlas alltid bakterier på betalterminalens ytor. Torka av ytorna noga. Rengör regelbundet tangentbordet. Använd till exempel produkter med isopropylalkohol, exempelvis DustClean rengöringsdukar.

OBS! Spraya inte desinficeringsmedel direkt på betalterminalens ytor. Ta bort strömsladden och batterier (om det är en mobil betalterminal som drivs av ett batteri). Det förhindrar att terminalkomponenterna skadas.

Hur kan jag öka betalterminalens livslängd?

Om din betalterminal drivs av ett batteri, kan du öka batteriets livslängd genom att hålla batteriet laddat mellan 20-80 %. Ladda däremot batteriet fullt när det används första gången. Använd alltid betalterminalens egen originalladdare (det kan skada batteriet att använda andra laddare och du riskerar att förlora garantin).

Om du måste rengöra batteriet så ska det rengöras med ett medel som är avsett för känslig elektronik. Vi rekommenderar emellertid inte att detta görs. Batteriet kan hålla längre om du kommer ihåg att ladda det regelbundet.

Hur ska betalterminalens batterier förvaras?

Ett batteriet kan skadas om det lämnas kvar i en betalterminal som inte används aktivt. Om betalterminalen inte används under en tid tar du därför ut batteriet och förvarar det separat från betalterminalen på en torr plats i rumstemperatur (20°C). Batteriet mår bäst av att laddas till runt 40 % då och då vid längre tids förvaring.

Betalterminalen verkar vara trasig

Försök först att starta om betalterminalen. Om betalterminalen ofta stänger av sig i mitten av en NFC-betalning eller om den inte skriver ut ett kvitto, kontrollera att rätt strömkabel är ansluten till betalterminalen. Om du använder en originalkabel kan du försöka byta ut den mot en ny. Detta gäller även om betalterminalens batteri är slut. 

Fungerar betalterminalen fortfarande inte eller om den har gått in i så kallat tampered-läge (vanligtvis ”Out of order – Tampered state” visas), måste betalterminalen skickas tillbaka för felsökning. Kontakta omgående din återförsäljare för en utbytesenhet.

När du kontaktar din återförsäljare gällande en fysiskt trasig betalterminal, ange följande information:

 • MAC-adress (du hittar den på undersidan av betalterminalen och i GreenPay Analytics)
 • Timestamp
 • Hur uppstår felet?
 • Vad visar skärmen?
Betalterminalen startar och reagerar långsamt

Betalterminalen kan starta långsamt om nätverksanslutningen är dålig. Detta kan också orsaka dröjsmål i verifieringar eller andra steg i betalningsprocessen. 

Försök ändra platsen för betalterminalen och se om den har någon effekt. Om det inte finns några problem med din nätverksanslutning och du misstänker att det finns ett annat problem, kontakta din återförsäljare och ange följande information:

 • MAC-adress (du hittar den på undersidan av betalterminalen och i GreenPay Analytics)
 • Timestamp
 • Hur uppstår felet?
 • Vad visar skärmen?
Det går inte att genomföra betalningar

Starta om betalterminalen samt eventuella routrar. Kontrollera att betalterminalen är uppkopplad mot internet. Observera också om det är bara vissa kortbetalningar/kortutgivare som inte fungerar, eller om problemet påverkar alla kort.

Om problemet bara påverkar en enda betalterminal kan du kontakta din återförsäljare och ange följande information:

 • MAC-adress (du hittar den på undersidan av betalterminalen och i GreenPay Analytics)
 • Timestamp 
 • Hur uppstår felet?
 • Vad visar skärmen?
Betalterminalen är i ‘boot loop’

Om betalterminalen är i en så kallad ”boot loop", försöka starta om den. Om det inte hjälper, bör du förmodligen byta ut betalterminalen. Kontakta din återförsäljare och ange följande information: 

 • MAC-adress (du hittar den på undersidan av betalterminalen och i GreenPay Analytics)
 • Timestamp
 • Hur uppstår felet?
 • Vad visar skärmen?
 • Om du lyckades lösa problemet, hur gjorde du det? Hur snart uppstår felet upp igen?
Tillbaka till toppen

GreenPay Analytics

Hur lägger man till eller raderar en användare i GreenPay Analytics?

Kontakta din återförsäljare och be om att få lägga till, radera eller modifiera en användare i GreenPay Analytics.

Du behöver ange namn, mejladress och telefonnummer för den nya eller raderade användaren. Kom ihåg att inkludera din företagsinformation.

Kan alla användare se hela företagets betaltransaktioner?

Beroende på användartyp kan användaren se antingen alla eller en av företagets betaltransaktioner.

Tillbaka till toppen

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss gärna via formuläret nedan, så återkommer vi till dig så fort vi har möjlighet!