10 råd till dig som ska köpa en betalterminal

  
Introduktion

Så fungerar en betalterminal

GreenPay betalterminaler
Betalterminalen för stora transaktionsvolymer
GreenPay Countertop 1000 LAN är en blixtsnabb integrerad betalterminal och det optimala valet för verksamheter med stora transaktionsvolymer.

En betalterminal gör det möjligt för någon att betala en vara eller tjänst med exempelvis ett betalkort, en mobiltelefon eller en smart klocka. För att det ska vara möjligt behövs en betalterminal, kommunikationsmöjlighet via WLAN, WAN eller 4G/3G/2G, ett kortinlösenavtal samt ett bankkonto dit summan från transaktionen ska överföras.

Betalterminal, kortterminal eller terminal?

Beroende på sammanhanget förstår de flesta oftast vad som åsyftas, men vi rekommenderar trots det att du använder termen betalterminal då det är möjligt eftersom det trots allt är den direkta översättningen av engelskans payment terminal. Den som betalar kan ju nämligen välja att betala med något annat än ett betalkort, exempelvis en smart mobiltelefon eller klocka. Därför kan det missvisande att skriva eller säga ”kortterminal” (eftersom kunden de facto inte använder ett betalkort).

Så går en korttransaktion till

Det händer oerhört mycket under de få sekunder som det tar att genomföra ett normalt köp i en betalterminal. Mycket, mycket mer än man tror. Nedan ger vi ett förenklat exempel på hur en ett köp kan gå till då en kund betalar för en produkt i en butik där betalterminalen är integrerad med ett kassaregister:

 

Exempel på ett transaktionsflöde med en betalterminal som är integrerad med ett kassaregister

 1. Kunden blippar eller läser in sitt betalkort (Mastercard) i betalterminalen (GreenPay Countertop 1000 LAN).
 2. Kassaregistret (Elcom Euro-2100) initierar en betalning i betalterminalen som i sin tur kontaktar en processor (Nets) för auktorisation av betalkortet.
 3. Processorn kontaktar i sin tur kortutgivaren (Nordea) som bland annat kontrollerar om kortet är godkänt eller stulet, vilken kreditgräns kortet har samt om det finns pengar nog på kontot för att genomföra köpet.
 4. Uppfylls alla kriterier skickas en responskod och ett godkännande tillbaka till kassaregistret som i sin tur skriver ut det fysiska kvitto som kunden får som bekräftelse på transaktionen och samtidigt reserveras även pengarna på kundens bankkonto.
 5. När butiken har stängt för dagen görs ett så kallat dagsavslut. I dagsavslutet skickas dagens alla betaltransaktioner i en datafil via processorn (Nets), till butikens bank (Handelsbanken) som i sin tur sätter in korrekt totalsumma för dagens alla köp på företagets bankkonto och slutligen debiterar kortutgivaren (Nordea) för köpen.

Notera att det finns flera olika processorer, kortutgivare, kortinlösare och banker. Ovan är endast ett exempel.

  
Råd 1

Se till att betalterminalen är godkänd

Bild på betalterminalen GreenPay Mobile 2000 som beskriver att det är viktigt att betalterminalen man väljer är godkänd.
Godkänd och certifierad
Betalterminaler som används på den svenska marknaden måste vara godkänd av bland annat PAN-Nordic Card Association.

När du ska investera i en ny betalterminal är det en god idé att verifiera att utrustningen du väljer att köpa eller hyra, är godkänd för att genomföra transaktioner (betalningar) under lång tid framöver – eller åtminstone den tid du tror att du kommer behöva använda den.

Av flera skäl, där säkerhet är det främsta, är samtliga betalterminaler nämligen godkända för att säljas såväl som användas endast en specifik tidsperiod. Normalt säljs och används en betalterminal ett visst antal år, varpå den slutligen blir försäljningsstoppad – men får fortsätta att användas. Efter ytterligare ett par år får den slutligen inte längre användas och man brukar då tala om att betalterminalen har nått stadiet end-of-life (EOL).

Globala finansiella regler begränsar hårdvaran

Förutsättningarna för hur länge en betalterminal kan användas är inget som tillverkare, distributörer eller återförsäljare av betalterminaler själva kan påverka. Alla i betalbranschen måste följa samma globala finansiella regler.

Det är främst PCI Security Standards Council som står bakom de globala kraven men även PAN-Nordic Card Association – en sammanslutning av banker och betalaktörer i Norden – har även skapat nationella regler för vilka betalterminaler som är godkända, hur länge de är det och hur de måste fungera rent tekniskt för att få säljas och användas.

PSD2-direktivet i korthet

Den 14 september 2019 började de nya reglerna i EU:s andra betaltjänstlag, Payment Service Directive 2 (PSD 2), att gälla. Syftet med direktivet är ”Att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar”. Helt enkelt att transaktioner ska genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Rent konkret innebär direktivet att:

 • Den person som genomför en betalning online, behöver verifiera sin identitet, varje gång genom så kallad stark kundautentisering, Strong Customer Authentication (SCA), vilket i praktiken innebär att betalningar måste genomföras med 3D Secure för Visa och MasterCard eller Safekey för American Express.
 • Chip and go-lösningar (även kallade Chip utan pin, ChipXpress och Chip no PIN), där kunden läser in betalkortet i en betalterminal men inte anger sin PIN-kod – är förbjudet.
 • Signaturköp och köp genomförda via magnetremsan på ett kontokort kan komma att nekas av kortutgivaren eftersom transaktioner via magnetspår inte bedöms vara tillräckligt säkra.

Det finns även transaktioner som är undantagna från direktivet:

 • MOTO-transaktioner (Mail Order/Telephone Order), är köp som sker via telefon eller brev, där kunden ger sitt kortnummer muntligt eller skriftligt.
 • Transaktioner gjorda i fall där kortutgivaren eller kortinlösaren är baserad utanför EU.

Vårt råd till dig om betalterminaler och säkerhet

Fundera på hur länge du tror att du kommer att använda betalterminalen och överväg noga om du verkligen ska köpa en betalterminal på Blocket eller Tradera. Det kan vara svårt att veta om den utrustningen verkligen är godkänd. Det är för övrigt vanligt att företag överlåter både betalterminal och kassa till ett övertagande företag och ska du göra så, är det viktigt att du sätter dig in i vilken typ av utrustning du tar över. Att den är godkänd, helt enkelt.

Planerar du att använda utrustningen många år framöver, bör du även fundera på om du ska köpa eller hyra din utrustning. Köper du utrustningen, äger du den och då behöver du regelbundet köpa ny utrustning när den gamla inte längre är godkänd att använda. Väljer du istället att hyra din utrustning, brukar leverantören av den ofta använda sig av en affärsmodell där denne säkerställer att du så länge du hyr den, har en godkänd betalterminal – så att du kan fokusera på din dagliga verksamhet istället.

  
Råd 2

Allt du behöver veta om kortinlösen

Bild på en ikon för signerat avtal
Kortinlösenavtal
För att du ska kunna erbjuda en kund möjligheten att betala något i din verksamhet, måste du utöver att teckna avtal för en betalterminal även teckna ett så kallat kortinlösenavtal och det gör du med en kortinlösare.

För att du ska kunna erbjuda en kund möjligheten att betala något i din verksamhet, måste du utöver att köpa eller hyra en betalterminal även teckna ett så kallat kortinlösenavtal och det gör du med en kortinlösare. När du tecknar kortinlösenavtalet får du ett redovisningsnummer, vilket säkerställer att när en kund betalar något i din betalterminal, sätts summan för transaktionen in på det bankkonto som du har bestämt.

I korta drag fungerar det ungefär så här både i en fysisk butik såväl som vid ett online-köp i en webbshop:

 1. Kunden betalar för en vara i betalterminalen (en korttransaktion).
 2. Kortinlösaren meddelar en kortutgivare, exempelvis Handelsbanken eller Nordea, via det kortnätverk som samtliga aktörer är anslutna till.
 3. Kortinlösaren verifierar att kunden som betalar har pengar på kontot och har rättighet att genomföra köpet med krediter. Finns täckning, genomförs köpet – annars nekas det.
 4. När köpet är genomfört säkerställer kortinlösaren att pengarna dras från kundens konto.
 5. När du vid dagens slut genomför det så kallade dagsavslutet i din betalterminal eller i ditt kassasystem, säkerställer kortinlösaren slutligen att pengarna verkligen hamnar på ditt konto och ingen annans.

Lista på kortinlösare i Sverige (uppdaterad!)

Sedan 2010 har det genomförts flera uppköp och sammanslagningar av aktörer i betalbranschen och kortinlösare och leverantörer av betalterminaler är inga undantag. Nedan reder vi ut vilka namn de aktuella bolagen har idag och vilka namn de tidigare har haft – eller har varit kända som.

Du kan teckna kortinlösenavtal med nedanstående kortinlösare i Sverige:

 

Adyen logotyp

Adyen

 • 2006 grundas nederländska Adyen och får 2017 sin kortinlösenlicens

 

Ecster logotyp

Ecster

 • 2016 bildas svenska Ecster som ett helägt dotterbolag till Handelsbanken

 

Elavon logotyp

Elavon

 • 2018 tecknar Elavon och betalterminalleverantören Westpay International ett samarbetsavtal (www)
 • 2008 byter amerikanska NOVA namn till Elavon (www)

 

Nets logotyp

Nets

 • 2020 fusioneras italienska Nexi och Sia med Nets och bildar Nexi Group (www)
 • 2017 upphör Teller att vara ett eget varumärke och blir en del av Nets (www)
 • 2015 säljer Nordea sin kortinlösenverksamhet till Nets (www)
 • 2010 skapas danska Nets genom en sammanslagning av norska Nordito, moderbolaget för Teller och BBS, samt danska PBS International (www)

 

Verifone logotyp

Verifone

 • 2019 Swedbank lanserar Swedbank Pay som varumärke i dotterbolaget Payex och samma år och säljer Swedbank resterande 49 % av sin del av Babs Paylink till Verifone (www)
 • 2017 Swedbank förvärvar Payex (www)
 • 2015 Point Transaction Systems byter namn till Verifone Sweden som en del av Verifone Group (www)
 • 2011 Nordic Capital säljer Point International till Verifone Systems (www)
 • 2004 riskkapitalbolaget Nordic Capital köper Point International (www)
 • 1999 Verifone blir delägare i Babs Paylink tillsammans med Swedbank
 • 1985 Swedbank börjar bedriva kortinlösenverksamhet, där kortinlösenavtal tecknades med Swedbank Babs (även kallat Swedbank Card Services) och avtal om hårdvara (betalterminal) tecknades med dotterbolaget Babs Paylink

Worldline (tidigare Ingenico, Bambora och Euroline)

 • 2021 Handelsbanken säljer sin kortinlösenverksamhet till Worldline (www)
 • 2020 Ingenico Group köps av franska Worldline (www)
 • 2017 Bambora köps av franska Ingenico Group (www)
 • 2015 Nordic Capital skapar betalkoncernen Bambora efter ett års uppköp och sammanslagningar av Euroline, KeyCorp, Samport, Mobile Payment Solution, DK Online och ePay (www)
 • 2014 SEB säljer sin kortinlösenverksamhet, Euroline, till det svenska riskkapitalbolaget Nordic Capital (www)

Banker samarbetar med kortinlösare

Givet historiken är det tydligt att om du går till en bank och berättar att du vill kunna ta betalt, kommer banken att peka i en viss riktning då samtliga banker har sålt sina kortinlösenverksamheter till fristående bolag. Kontaktar du Swedbank blir du hänvisad till deras egen betallösning – Swedbank Pay – och du får troligen både betalterminal och kortinlösen från Verifone. Kontaktar du istället Handelsbanken, Nordea eller SEB, får du troligen betalterminal och kortinlösen från Worldline.

Förslagen du får av din bank behöver dock inte vara det bästa alternativet för just dig. Vi rekommenderar stolt och självsäkert vår egen betallösning – GreenPay – till vilken du själv väljer en valfri kortinlösare.

Kortinlösarens transaktionsavgift

Betalterminalen köper eller hyr du av en återförsäljare (som mest troligt även levererar övrig IT-utrustning som du behöver). Kortinlösenavtalet kan du oftast teckna du med samma återförsäljare, men du kan även teckna det separat – direkt med en kortinlösare.

För varje transaktion du sedan gör och det jobb kortinlösaren faktiskt gör (för det arbetet är inte gratis), betalar du en avgift och den skiljer sig beroende på affärsmodell. En vanlig affärsmodell är att du betalar en fast månadsavgift samt även en procentuell avgift för varje genomför transaktion.

Ett praktiskt exempel på transaktionsavgift:

 1. En kund betalar 100 kr för en produkt i din betalterminal
 2. Om transaktionsavgiften är 1,49 %, betalar du 1,49 kr till kortinlösaren

Det finns inget facit för vilket som är den ultimata lösningen för kortinlösenavtal. Det beror helt på hur du tänker bedriva din verksamhet och därför är det viktigt att du sätter dig in i vilken affärsmodell som passar just dig. Normalt är avtalstiden för ett kortinlösenavtal 1–3 år och efter det kan du oftast omförhandla avtalet och om du inte är nöjd, till och med byta kortinlösare.

  
Råd 3

Hur och var betalterminalen ska användas

Bild på betalterminal GreenPay Mobile 2000 från Green
Betalterminalen för betalningar på språng
GreenPay Mobile 2000 är den perfekta mobila betalterminalen för verksamheter som behöver kunna ta betalt var som helst på ett enkelt sätt.

När du ska investera i en ny betalterminal behöver du fundera rent konkret på vilket sätt du vill erbjuda dina kunder att betala. Har eller kommer du att ha en verksamhet där du uppskattar att det kommer att vara ett högt kundflöde och stora transaktionsvolymer – bör du överväga en betalterminal som är integrerad med ett kassasystem. Har du en restaurang och vill låta kunden betala vid sitt bord istället för att kunden ska behöva gå fram till en kassa, är det en mobil betalterminal du behöver (och även den går för övrigt att integrera med ett kassasystem).

Ska betalterminalen användas inomhus eller utomhus?

De flesta betalterminaler klarar att användas i temperaturer mellan 0–50°C och luftfuktigheter mellan 5–90 %. Luftfuktigheten i Sverige är normalt inte ett problem, men däremot kan det vara en god idé att fundera på om betalterminalen kommer att användas inomhus, utomhus eller kanske både och. Att använda en betalterminal utomhus i minusgrader kommer med all sannolikhet att fungera, men du bör inte förvara den en längre tid i minusgrader och arbetar du främst under dagtid – ta då in betalterminalen i rumsvärme över natten.

  
Råd 4

Fristående eller integrerad betalterminal?

Bild på GreenPay Countertop 1000 LAN från Green
Betalterminalen för stora transaktionsvolymer
GreenPay Countertop 1000 LAN är en blixtsnabb integrerad betalterminal och det optimala valet för verksamheter med stora transaktionsvolymer.

Med en fristående betalterminal menas att betalterminalen används fristående från ditt kassaregister. Rent praktiskt innebär det att du behöver slå in summan som kunden ska betala i ditt kassaregister – och sedan måste du göra samma sak på betalterminalen. Du får i fall som dessa två kvitton utskrivna; ett juridiskt giltigt kvitto från kassaregistret samt en så kallad kontoslip från betalterminalen.

Fördelen med en fristående betalterminal är att:

 1. du alltid kan låta kunden betala med kort, även om kassaregistret skulle sluta fungera (men tänk på att du enligt lag även måste ut ett juridiskt kvitto och inte bara ge kunden ett transaktionskvitto från betalterminalen).

Med en integrerad betalterminal menas att betalterminalen är ansluten – alltså mjukvarumässigt integrerad – till ditt kassaregister. Kassan skickar då kommandon till betalterminalen, exempelvis att påbörja en betalprocess där summan som ska betalas visas i betalterminalens display så att kunden vet vad denne ska betala.

Fördelarna med en integrerad betalterminal är att:

 1. du sparar tid genom att slippa genomföra samma betalmoment två gånger,
 2. du minimerar risken att du slår in olika belopp och felaktiga dagsavslut,
 3. du sparar pengar i och med att du slipper skriva ut flera kvitton och
 4. du sparar tid och genom att låta kassaregistret genomföra dagsavslutet automatiskt.
  
Råd 5

Betalmetoder som Visa och Mastercard

Bild på två av de stora betalmetoderna: Visa och Mastercard
Betalmetoder
De två dominerande varumärken för betalkort är Visa och Mastercard men det finns många fler såsom American Express, Diners Club med flera.

Det finns många olika betalmetoder idag. En del kunder vill betala med sin smarta mobiltelefon istället för sitt betalkort, en del betalar via ApplePay med sin smartklocka. Andra vill Swisha eller kanske använda ett medlemskort såsom Mekonomen-kortet eller Resurs Bank vid ett köp.

För att det här ska fungera behöver både betalterminal såväl som kassaregister vara förberedda på de olika typer av betalmetoder som dina kunder ska kunna välja mellan. Ju fler, desto bättre.

  
Råd 6

Betalterminalens kommunikation är viktig

Bild på kommunikationssätt såsom Ethernet (LAN), WLAN (WiFi), GPRS (4G) och Bluetooth
4 vanliga kommunikationssätt
De vanligaste kommunikationssätten för betalterminaler är via LAN (Ethernet), WLAN (Wi-Fi), 4G/3G/2G via GPRS samt Bluetooth. Oftast kan man inte välja, utan respektive modell av betalterminaler har oftast 1-3 olika alternativ.

Alla betalterminaler behöver skicka och ta emot data på något sätt. En del betalterminaler har ett sätt att kommunicera på och andra har flera. Du bör här fundera rent praktiskt på hur och kanske var du kommer låta kunder betala. Har du en restaurang nere i en källare, är en fast internetuppkoppling via LAN (Ethernet) eller möjligen trådlöst nätverk – WLAN (Wi-Fi) –troligen ett bättre alternativ än exempelvis mobil kommunikation via 4G/3G/2G, som av kan ha svårt att nå ut genom källarväggarna.

Detsamma gäller om du ska sälja produkter på marknader ute i glesbygd. Då bör du välja ett mobiltelefonabonnemang anpassat för data och dessutom hos en leverantör som har täckning där du tror att du kommer att befinna dig. Fungerar inte mobil kommunikation just där du befinner dig, kan det vara bra att kunna byta kommunikationssätt till exempelvis WLAN (Wi-Fi) istället.

Online- och offline-köp

Även om en nätverksrouter slutar att fungera i butiken eller om mobiltäckningen är dålig, kan det trots allt vara möjligt för en kund att betala och då genom ett så kallat offline-köp.

Ett online-köp är det normala och vad som föredras och det kännetecknas av att betalterminalen vid tillfället då kunden betalar, kan få direkt med exempelvis kortutgivare och kortinlösare.

Vid ett offline-köp, är det i förväg redan bestämt i kundens betalkort vilken summa denne kan genomföra köp för – eller om kunden ens får genomföra ett sådant köp. Det har bland annat med hur kreditvärdig kunden anses vara, som en parameter.

Alla offline-köp lagras i betalterminalens minne och transaktionerna skickas iväg när kommunikationen börjar fungera igen. Normalt brukar betalterminaler generellt bara kunna lagra runt 99 transaktioner i minnet. Efter det minnet fullt och när det är fullt går det inte att genomföra fler transaktioner (köp). Därför, är det viktigt att betalterminalen har möjlighet att kommunicera på bästa sätt.

  
Råd 7

Funktioner utöver vanliga betalningar

Bild på flödesschema för merförsäljning programmerat i GreenPay VAS
Funktioner
GreenPay VAS är en samling av GreenPays JSONPOS API-funktioner. Det gör att funktioner som merförsäljning och att be om feedback enkelt kan läggas till i en betalterminal från GreenPay.

De flesta betalterminaler klarar av det mest grundläggande, det vill säga att låta kunder genomföra en Visa- eller Mastercard-transaktion. Därutöver har olika företag specifika behov av ytterligare funktioner.

Kaféer och restauranger vill oftast erbjuda sina gäster möjligheten att ge dricks vid extra god service. De brukar också vilja låta sina gäster dela på notan, något som ofta brukar kallas ”pay at table” (Pay@Table).

Butiker kan erbjuda möjligheten till merförsäljning i kassan, exempelvis att i köpögonblicket påminna en kund om att även köpa ett nödvändigt tillbehör – eller kanske 3 chokladbitar för priset av 2. De kan också be en kund om feedback på hur de har upplevt besöket i butiken. De kan även använda betalterminalen för att bekräfta om de vill gå med i en kundklubb (där kunden kanske anger sitt mobilnummer i betalterminalen, varpå kassaregistret skickar ett välkomst-sms till kundens mobiltelefon så att denne kan fortsätta fylla i relevant kundinformation där).

Med GreenPay VAS kan du enkelt aktivera funktioner som de nämnda och är du tekniskt intresserad, kan du skapa helt egna lösningar där du använder betalterminalen lite smartare.

  
Råd 8

Tillbehör minskar risken för service och support

Bild på stativ och andra tillbehör från Ergonomic Solutions
Betalterminalen för stora transaktionsvolymer
GreenPay Countertop 1000 LAN är en blixtsnabb integrerad betalterminal och det optimala valet för verksamheter med stora transaktionsvolymer.

Tillbehör är en ofta gravt underskattad del av investeringen i en ny betallösning. Vi har decennier av erfarenhet av både försäljning men även support och service av betalterminaler och vår starka rekommendation är att du noga ska överväga vilket eller vilka tillbehör du ska komplettera betalterminalen med och det finns många skäl till det.

Först främst minimerar du risken för service och support. Det är fortfarande skrämmande många som vrider och vänder en betalterminal som är ansluten med ström- och kommunikationskablar, mellan sig och kunden och efter en tid har kontakterna eller kablarna blivit fysiskt slitna och skadade och behöver bytas eller repareras. Med ett stativ där man fixerar kablarna håller betalterminalen flera år längre.

Arbetsmiljön och kundupplevelsen blir ofta även bättre. Kunden vill kanske vinkla betalterminalen så att ingen ska kunna se vad PIN-koden. Det finns dessutom massor av smarta monteringslösningar med armar som går att dra, snurra, vinkla och vrida för att alla – även kunder med funktionsvariationer – ska kunna betala på ett bra sätt.

Vi har samlat våra bästa tips på vad du bör tänka på i vår kostnadsfria e-guide:

  
Råd 9

Svensk support – på svenska

Bild på svensk flagga
Svensk support på svenska
Att kunna få hjälp på svenska är viktigt för många av våra kunder och Origum Distribution är en av få som kan erbjuda support på svenska, av personal i Sverige.

Ibland är betalningar inte helt enkla att förstå och då kan det vara skönt att få prata med en expert som vet hur allt fungerar. Det underlättar då om det sker på ens eget språk och de flesta som driver företag i Sverige, brukar vilja kunna prata med någon på just svenska.

De senaste årens uppköp och förvärv i betalbranschen har gjort att många aktörer har outsourcat sin kundtjänst till andra länder och vissa aktörer erbjuder endast support på engelska. Man brukar säga att ”business is local” och vi hävdar att det ligger något i det. Ett företag som förlägger sin kundtjänst i ett land, långt från Sveriges gränser, har dålig kännedom generellt om hur det fungerar i just Sverige. Inte bara om betalningar utan även geografi, hur betalningar fungerar rent generellt och vilka svenska lagar och regler som gäller, bara för att nämna något.

Fundera därför på om det är viktigt för din verksamhet att support du kan behöva få, kan ges på svenska.

  
Råd 10

Var förberedd om fel eller problem inträffar

support-green-banner
Betalterminalen för stora transaktionsvolymer
GreenPay Countertop 1000 LAN är en blixtsnabb integrerad betalterminal och det optimala valet för verksamheter med stora transaktionsvolymer.

Hur bra betallösning du än har investerat i, kommer du mest troligt att råka ut för oväntade och oönskade händelser i framtiden. Vår erfarenhet är dock att felet sällan behöver ha med själva betalterminalen att göra.

Ovanliga och större problem vid betaltransaktioner

Större driftstörningar hos telekommunikationsbolag

Ibland händer det att någon råkar gräva av en fiberkabel vid ett vägarbete, vilket kan göra att bredbandet slutar att fungera och betalterminalen förlorar då möjligheten att genomföra online-köp.

Även om betalterminalen då kan göra ett offline-köp, kan minnet i betalterminalen ta slut och finns ingen kommunikation kan den således inte heller skicka iväg de lagrade transaktionen. Beroende på en kunds kreditvärdighet kan en kund kanske genomföra ett offline-köp, medan en annan inte erbjuds samma möjlighet. Det kan till och med vara så att du inte ens märker att ditt bredband har slutat att fungera.

Större driftstörningar i dataservrar och betalplattformar

Banker, kortinlösare och kortutgivare har under åren även drabbats av mindre som större driftstörningar kopplat till deras dataservrar och betalplattformar – och sådana problem kan göra att transaktioner inte går att genomföra i stora delar av landet.

Vanliga fel eller problem vid betaltransaktioner

Inga pengar på kontot från föregående dags försäljning

"Var är mina pengar" är en vanlig fråga vid supportärenden – och ganska ofta är anledningen att det inte genomfördes något dagsavslut i betalterminalen dagen innan.

Gör det därför till en rutin att den person som stänger kassan vid dagens slut, även gör det så viktiga dagsavslutet i betalterminalen (eller via kassaregistret om det är en integrerad betallösning).

En kund har blivit debiterad två gånger (dubbeldragning)

Ett annat fel som kan inträffa, är en så kallad "dubbeldragning" där en transaktion registreras som två transaktioner. I praktiken innebär det att kunden blir debiterad två gånger för samma köpta vara/tjänst.

Kontakta din kortinlösare.

Rutiner och uppgifter du behöver ha koll på

För att snabbt komma igång igen, delar vi med oss av våra främsta praktiska tips nedan.

 1. Se till att dagsavslutet görs i slutet av varje dag
 2. Ha viktiga uppgifter redo vid support

Vårt sista och 10:e råd är därför att spara/anteckna uppgifterna nedan på ett bra ställe, som i en lösenordshanterare eller varför inte din adressbok i din telefon. Du väljer. Bara du har dem redo om något händer – för du kommer att behöva en eller flera av dessa då du kontaktar rätt aktör.

 • Företagets organisationsnummer
 • Kortinlösenavtalets redovisningsnummer
  
Sammanfattning

Sammanfattning och checklista

allt-om-betalterminaler-sammanfattning-med-betalterminaler
Betalterminalen för stora transaktionsvolymer
GreenPay Countertop 1000 LAN är en blixtsnabb integrerad betalterminal och det optimala valet för verksamheter med stora transaktionsvolymer.

Har du läst så här långt, skulle vi säga att du har mycket goda förutsättningar att kunna välja rätt betallösning baserat på din verksamhets förutsättningar.

Avslutningsvis ger vi dig en enkel checklista som du kan använda dig av om du ännu inte har kommit igång:

 • Kontakta en återförsäljare av den IT-utrustning du behöver och be om ett en offert, där betalterminal och kassaregister troligen är en viktig del (vi tycker självklart att GreenPay ska vara med i utvärderingen).
  • Om inte kortinlösen ingår i offerten, bör du kontakta ett par inlösare och be dem om offerter för kortinlösen.
 • Utvärdera de kostnadsförslag du får och teckna därefter de avtal som behövs.
 • Återförsäljaren levererar och installerar utrustningen du behöver och sedan kan du ta betalt!

Lycka till!

Skribenter:

Relanterade inlägg

Från vår blogg

Det du behöver veta om EU:s betaltjänstdirektiv – PSD 2
14 september börjar nya regler gälla för betalningar

Det du behöver veta om EU:s betaltjänstdirektiv – PSD 2

2019-09-12 17:15 2 minuters läsning
Standarder för betalterminaler du bör ha koll på
Betalterminal Yomani XRP från Verifone

Standarder för betalterminaler du bör ha koll på

2018-03-21 08:45 4 minuters läsning
Beloppskoppling för Elcom kassaregister mot vår betalterminal – Yomani XRP

Beloppskoppling för Elcom kassaregister mot vår betalterminal – Yomani XRP

2018-04-16 10:29 4 minuters läsning