Underhålls- och supportavtalet är viktigt

BarTenders förlängda erbjudande om att retroaktivt teckna ett underhålls- och supportavtal gäller till och med den 30:e juni 2020. Om du tecknar ett nytt treårigt avtal får du hela 15 % rabatt.

Dessutom, vilket är värt att notera, slipper du avgiften för tiden som har gått sedan licensen köptes – om tidigare underhållsavtal har löpt ut eller aldrig tecknats. Normalt utgår en retroaktiv avgift baserad på licenstyp och antal månader sedan tidigare avtal löpt ut.

Alla kunder som har tecknat ett underhålls- och supportavtal, oavsett version, kan automatiskt uppgradera sin licens till nya Bartender 2020, som lanseras under det fjärde kvartalet. Kraftiga förbättringar i bland annat Print Portal och Librerian ger användare märkbart förbättrad funktionalitet och prestanda med version 2020.

Med ett underhålls- och support-avtal får du:
 

Legendarisk support
Både från BarTender och Origum Distribution, genom de kanaler kunden önskar, på tider som passar.

Fria versionsuppdateringar
Exempelvis från Bartender 2016 till Bartender 2019, inklusive Service Packs däremellan. På Origum Distribution har vi redan fått kika på Bartender 2020 Preview 1!
 
Möjlighet att köpa licenser för fler skrivare
Numera krävs ett giltigt underhållsavtal för att uppgradera antalet skrivare tillgängliga för den befintliga installationen.

Möjlighet att köpa uppgradering till andra utgåvor
Exempelvis från Professional till Automation – och det krävs numera ett giltigt underhållsavtal för att uppgradera till andra utgåvor på detta sätt.

BarTender produktförpackning

Bartender 2019

Streckkod

Har du frågor om våra produkter eller tjänster?

KONTAKT